Home » Thông tin » Tôi

Tôi

Tòa nhà, cung cấp cho bạn thu nhập của các nguồn lực quan trọng nhất trong các trò chơi: kim cương. Và, cao hơn của nó được upgrdaded, càng có nhiều kim cương sản xuất. Nâng cấp tăng dung lượng lưu trữ và tốc độ sản xuất, trong khi vẫn giữ tốc độ của công suất tối đa thực hiện còn lại như nhau: 24 giờ. Có 5 cấp độ của mỏ:

  1. Kim cương
  2. Kim cương
  3. Kim cương
  4. Kim cương
  5. Kim cương

Một nâng cấp ngay lập tức của mỏ để lvl tối đa sẽ trả hết trong một chút, hơn chỉ 3 tháng, vì vậy nó là một đầu tư rất xứng đáng.

Subscribe

Get the latest game news and updates.

Digital Pill