Home » Thông tin » Tháp Mage

Tháp Mage

“Trong tháp này, các nhà giả kim thu thập và khôi phục các cuộn ma thuật cổ đại, để nghiên cứu chúng và nghiên cứu các phép thuật mới và các kỹ thuật chiến đấu.”

Bạn có thể nâng cấp kỹ năng cấp thấp hơn cuộn thành các cấp độ cao hơn trong Mage Tower. Mỗi upgarde chi phí 10 kỹ năng thấp hơn cuộn và một số vàng để có được một kỹ năng di chuyển của các cấp độ tiếp theo.

Subscribe

Get the latest game news and updates.

Digital Pill