Home » Thông tin » Lò rèn

Lò rèn

“Đây là một trong những tòa nhà quan trọng nhất trong Bergos”, mục tiêu của nó là cung cấp cho các vệ sĩ và quân đội với các loại vũ khí tốt nhất. Lưỡi dao càng mạnh thì cơ hội chiến thắng càng lớn.

Hãy cẩn thận của các giả mạo, bạn có thể nhận được đốt cháy. “

Forge cung cấp khả năng để thủ công, nâng cấp và phá vỡ các mảnh thiết bị và để cầu chì bụi.

Nó đòi hỏi 20 câu đố và vàng 250 cho hiếm, 40 câu đố và 500 vàng cho Epic và 80 câu đố và 5000 vàng cho các mục lenegendary được crafted.

Phá vỡ các mục là miễn phí và cung cấp cho bạn bụi.

Tăng cường các mặt hàng chi phí vàng và yêu cầu bụi.

Subscribe

Get the latest game news and updates.

Digital Pill